Online Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.
 • Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.
 • Bildiriyi sunacak kişinin adı, soyadı olmalıdır.
 • Araştırma Makaleleri İçin Özetler ;
  • a) Amaç,
  • b) Gereç ve yöntem,
  • c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.)
  • d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.
 • Vaka Sunumları için Özetler ;
  • a) Giriş,
  • b) Vaka Sunum/Sunumları
  • c) Tartışma ve Sonuçlar
 • Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.
 • Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Online olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.
 • Posterler, e- poster olarak dijital monitörlerden sergileneceği için A4 ebatında doc. veya docx. formatında hazırlanmalıdır.
 • Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir. Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.
 • Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 15 Eylül 2021 tarihidir.
 • Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kabul edilen posterin eğer sözel olarak sunulması kararı alınırsa sorumlu yazara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Online Bildiri Gönder

Kişisel Bilgiler Adres Bilgileri
* Adınız Meslek
* Soyadınız * Kurum
* Telefon * Bölüm
Özet Bilgileri
* Konu Başlığı
* Sorumlu Yazar
* Özet Tipi
* Sorumlu Yazar Adres
* E-Posta
* Özet Yükle
*.doc veya .docx formatında olmalı

Organizasyon Sekreteryası

BİLKON Turizm

Adres: Cinnah Cad. Gelibolu Sok. No: 3 /11 Kavaklidere-Ankara
Tel:
0312 466 14 66
Faks: 0312 466 14 68
Eposta: kongre@bilkonturizm.com.tr